Linux ubuntu üzerinden c# + asp.net proje üretmek

https://www.monodevelop.com/download/ if you know English, you can follow the instruction in the link


kısaca açıklıyorum
1.ctrl-alt-t sırayla komutları yazın zaten ortamınız yüklenecektir
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
echo "deb http://download.mono-project.com/repo/ubuntu vs-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-vs.listsudo apt-get update

sudo apt-get install mono-xsp

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder